loader

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

Projekt

„Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií"

Vitajte na našej webovej stránke, ktorej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom najmä prostredníctvom podpory kultúry. Táto webová stránka je súčasťou projektu financovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Prijímateľ finančného príspevku je Obec Sekule, ktorá v spolupráci s ďalším slovenským partnerom Obcou Kúty a českým partnerom Městom Ždánice zodpovedá za realizáciu projektu. Hlavnou náplňou projektu bude realizácia spoločných kultúrnych podujatí, ako sú: Sekulský jarmok remeselníkov, Sekulské krojované slávnosti, Sekulské remeselnícke dvory,

Hody po starom, Mikroregión Ždánice spieva a tancuje, Kúcanský jarmok, Poľovnícky juniáles, Spoločné grilovanie, Tradičné slávnosti, Festival dobrého jedla. Okrem spoločných kultúrnych podujatí bude Obcou Kúty vytvorené spoločné informačné centrum, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom regiónu, ako i všetkým návštevníkom obcí a mesta. Veríme, že na našej novej webovej stránke prinesieme zaujímavý obsah pre každého návštevníka a značnou mierou prispejeme k rozvoju našich regiónov a posilneniu spolupráce medzi Slovenskom a Českom. Budeme sa tešiť na Vašu účasť na kultúrnych podujatiach, návštevu našich obcí, mesta a na príspevky na tomto portály.

Základné údaje

kuty_erb

Obec Kúty

Samosprávny kraj: Trnavský

Okres: Senica

Región: ZO Záhorská oblasť

Počet obyvateľov: 4130

Rozloha: 2715 ha

zdanice_erb

Město Ždánice

Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Región: ZO Záhorská oblasť

Počet obyvateľov: 2569

Rozloha: 2081 ha

sekule_erb

Obec Sekule

Samosprávny kraj: Trnavský

Okres: Senica

Región: ZO Záhorská oblasť

Počet obyvateľov: 1719

Rozloha: 2349 ha

Fotky

Podujatia

Videá

Kontakt

CAPTCHA Image

Adresa

  • Infocentrum Kúty
  • infocentrum@kuty.sk
  • +421 (0) 34 699 9618